Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


            
AD SOYAD UNVAN
 Nuran KURBAN Müdür
 Avni SEÇİLMİŞ Müdür Yardımcısı
 Ebru YALDIZ Müdür Yardımcısı
 Çağdaş ÖZTÜRK Kütüphaneci
 Seda GÜDAY Kütüphaneci
 Soner ARGUVANLI Kütüphaneci
 Akın Hikmet ORTAK Kütüphaneci 
 Tülay AKSOY Kütüphaneci (Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Md. Geçici Görevli)
 Meltem POLAT Kütüphaneci
 Yasemin ALKAYA
 S. Kütüphaneci
 Ercüment MİHALİOĞLU Şef
  Mihriban GÖKÇE Bilgisayar İşletmeni
 Celalettin DEMİREZ
 Bilgisayar İşletmeni
 Hüseyin ÇAKMAKKAYA Memur
 Uğur AKGÜN
  Koruma Güvenlik Görevlisi
 İlhan AYDOĞAN Koruma Güvenlik Görevlisi
Özcan BİLGEN
 Koruma Güvenlik Görevlisi
Hasan Ali DURGUN
 Bekçi
Sebahat ARAR
 Hizmetli
 Nilüfer ASLAN
 Hizmetli
Taner KIZILTAŞ
 Daimi İşçi
 Aysel ÇOBANDÖSİMM İşçisi