Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


            
AD SOYAD UNVAN
 Nuran KURBAN Müdür
 Avni SEÇİLMİŞ Müdür Yardımcısı
 Ebru YALDIZ Müdür Yardımcısı
 Çağdaş ÖZTÜRK Kütüphaneci
 Seda GÜDAY Kütüphaneci(Ücretsiz İzinli
 Soner ARGUVANLI Kütüphaneci
 Akın Hikmet ORTAK Kütüphaneci 
 Tülay AKSOY Kütüphaneci (Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Md. Geçici Görevli)
 Meltem POLAT Kütüphaneci
 Nur Özge ÇAKMAK Kütüphaneci (Kütüphaneler ve Yayımlar Gn. Md. Geçici Görevli)
 Yasemin ALKAYA S. Kütüphaneci
 Basri ÖZTÜRK Şef
 Ercüment MİHALİOĞLU Şef
 Celalettin DEMİREZ Bilgisayar İşletmeni
 Hüseyin ÇAKMAKKAYA Memur
 Önder DÖNMEZ Memur
 Uğur AKGÜN Koruma Güvenlik Görevlisi
 İlhan AYDOĞAN Koruma Güvenlik Görevlisi
 Özcan BİLGEN Koruma Güvenlik Görevlisi
 Hasan Ali DURGUN Bekçi
 Sebahat ARAR Hizmetli
 Nilüfer ASLAN Hizmetli
 Taner KIZILTAŞ Daimi İşçi
 Aysel ÇOBAN DOSİMM İşçisi