Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi

10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Günü

index.jpgHareketsiz yaşam, modern toplumlar için en önemli problemlerin başında yer
almaktadır. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden biri olan fiziksel inaktivite (fiziksel
hareketsizlik), dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında obezitenin de
önünde dördüncü sırada yer almaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık %21-25’inin,
diyabetin %27’sinin ve iskemik kalp hastalığının %30’unun ana nedeninin fiziksel
hareketsizlik olduğu tahmin edilmektedir. Fiziksel hareketsizlik yalnızca yetişkinler için değil,
çocuklar ve gençler için de ciddi bir sağlık riski taşımaktadır.
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 ön sonuçlarına göre; Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)’nün sağlık için fiziksel aktivite önerilerini karşılamayanların sıklığı 19 yaş ve
üzeri bireylerde %37,6’dır. DSÖ ülkelerin 2025 yılına kadar obezite ve diyabetteki artış
eğilimini durdurmaları, fiziksel olarak inaktif nüfus sıklığını %10 azaltmaları hedefi
belirlenmiştir.
Bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele için harekete geçmiş ve toplumun obezite ile
mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel
aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız tarafından Türkiye
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı güncellenerek uygulanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel
aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek,
sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek için 10 Mayıs günü “Sağlık İçin Hareket
Et Günü” olarak belirlenmiştir ve ülkemizde de her yıl bugünün önemine dikkat çeken
etkinlikler düzenlenmektedir.
Düzenlenen etkinliklerde faydalanmak üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı

Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı web sayfasında yer alan
Rehber ve Broşürlere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Masa başında çalışan personele yönelik hazırlanan
Egzersiz Videosuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.