Ankara Cebeci Halk Kütüphanesi

İstatistikler

     2019 YILI (OCAK-HAZİRAN) İSTATİSTİK VERİLERİ 
 KİTAP SAYISI
 36.886
 KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI
       197
 KULLANICI SAYISI
 34.446
 ÜYE SAYISI
4.084
 
     2019 YILI (TEMMUZ-ARALIK) İSTATİSTİK VERİLERİ 
 KİTAP SAYISI
36.081
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI
197 
 KULLANICI SAYISI
38.773 
 ÜYE SAYISI
6.506